larger във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за larger в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

2. large (substantial):

large attr part
large attr
nombreux/-euse
Индивидуални преводни двойки

Преводи за larger в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

larger в PONS речника

Преводи за larger в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
bac m

Преводи за larger в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

larger Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文