lands във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за lands в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

1. land:

land CONSTR, LAW (terrain, property)
terres fpl
the lie Brit or lay Am of the land lit
to get the lie Brit or lay Am of the land fig
foncier/-ière

5. land (not sea):

land ahoy! NAUT

3. land SPORT (gen):

land hum

Преводи за lands в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

lands в PONS речника

Преводи за lands в Английски»Френски речника

lands Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文