laid във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за laid в Английски»Френски речника

Вижте също: lay

lay → lie

1. lay lit:

lay → lie

1. lay lit:

Вижте също: lie, layperson

2. lie < part prés lying; prét lay; part passé lain; also for senses 3, 4, 5, 6, 7, 8>:

3. lie (be situated) (gen):

4. lie (remain):

5. lie (can be found):

laid в PONS речника

Преводи за laid в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Вижте също: lay3, lay2, lay1

lay pt of lie

Вижте също: lie2, lie1

Преводи за laid в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

laid Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文