laden във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за laden в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

lade <prét laded; part passé laden> [Brit leɪd, Am leɪd] VERB trans

Преводи за laden в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

laden в PONS речника

laden Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文