labours във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за labours в Английски»Френски речника

1. labour (gen):

labeur m liter

2. labour (workforce):

Вижте също: labour

1. labour (gen):

labeur m liter

2. labour (workforce):

labours в PONS речника

Преводи за labours в Английски»Френски речника

Вижте също: labour

labours Примери от PONS речника (редакционно проверени)

labours Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文