knowing във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за knowing в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

1. know (have knowledge of):

2. know (feel certain):

I knew it!

3. know (realize):

1. know (have knowledge):

how should I know inf!
I know my place hum

Преводи за knowing в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

knowing в PONS речника

Преводи за knowing в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

2. know (be familiar with):

Преводи за knowing в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

knowing Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文