know във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за know в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

1. know (have knowledge of):

2. know (feel certain):

3. know (realize):

4. know (recognize):

1. know (have knowledge):

2. know (feel certain):

Преводи за know в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

know в PONS речника

Преводи за know в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

1. know (have knowledge):

2. know (be familiar with):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за know в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

know Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文