knocking във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за knocking в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

1. knock (strike):

2. knock (cause to move):

Преводи за knocking в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

knocking в PONS речника

Преводи за knocking в Английски»Френски речника

knocking copy [ˌnɒkɪŋˈkɒpɪ, Am ˌnɑ:kɪŋˈkɑ:pɪ] NOUN no pl, no indef art ECON

knocking Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文