knock във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за knock в Английски»Френски речника

1. knock (strike):

2. knock (cause to move):

knock в PONS речника

Преводи за knock в Английски»Френски речника

knock Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文