knee във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за knee в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

lit, fig to be on/fall to one's knees

Преводи за knee в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

knee в PONS речника

Преводи за knee в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за knee в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

knee Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文