kind във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за kind в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

1. kind (sort, type):

gentil/-ille
gentil/-ille
Индивидуални преводни двойки

Преводи за kind в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

kind в PONS речника

Преводи за kind в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за kind в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

kind Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文