killed във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за killed в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

1. kill (cause to die):

3. kill (end, stop):

kill refl:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за killed в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

killed в PONS речника

Преводи за killed в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

1. kill (cause to die):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за killed в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

killed Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文