kids във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за kids в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за kids в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки
a whole load of kids/books Brit inf
kid inf

kids в PONS речника

Преводи за kids в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за kids в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки
kids pl

kids Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文