keys във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за keys в Английски»Френски речника

8. key MUS:

ton m
change of key lit, fig

keys в PONS речника

Преводи за keys в Английски»Френски речника

keys Примери от PONS речника (редакционно проверени)

pitonner Québec

keys Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

Преводи за keys в Френски»Английски речника

keys Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文