jump във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за jump в Английски»Френски речника

1. jump (leap):

Вижте също: water jump

jump в PONS речника

Преводи за jump в Английски»Френски речника

1. jump (leap):

jump Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文