jot във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за jot в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Вижте също: jot down, tittle

Индивидуални преводни двойки

Преводи за jot в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

jot в PONS речника

jot Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文