joking във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за joking в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

1. joke (amusing story):

blague f inf (about sur)
to get inf the joke
bad joke fig

2. joke (laughing matter):

Преводи за joking в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки
blague inf

joking в PONS речника

Преводи за joking в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

1. joke (sth funny):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за joking в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

joking Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文