join във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за join в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

6. join (participate in) → join in

7. join (associate with):

Вижте също: join in

II.join on VERB [Brit dʒɔɪn -, Am dʒɔɪn -] (join [sth] on, join on [sth])

Индивидуални преводни двойки

Преводи за join в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

join в PONS речника

Преводи за join в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за join в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

join Примери от PONS речника (редакционно проверени)

join Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

Преводи за join в Френски»Английски речника

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文