jobs във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за jobs в Английски»Френски речника

1. job:

(and a) good job too! Brit
it's a good job that Brit
to do a big job inf
to be on the job inf Brit hum
to do the job fig
to give sth/sb up as a bad job Brit

Вижте също: on-the-job

jobs в PONS речника

Преводи за jobs в Английски»Френски речника

jobs Примери от PONS речника (редакционно проверени)

jobs Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

Преводи за jobs в Френски»Английски речника

Индивидуални преводни двойки
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文