jazz във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за jazz в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за jazz в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

jazz в PONS речника

Преводи за jazz в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за jazz в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

jazz Примери от PONS речника (редакционно проверени)

and all that jazz pej inf
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文