item във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за item в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за item в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

item в PONS речника

Преводи за item в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
I as in Isaac Brit, I as in Item Am, I for Isaac Brit, I for Item Am (on telephone)

Преводи за item в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

item Примери от PONS речника (редакционно проверени)

I as in Isaac Brit, I as in Item Am, I for Isaac Brit, I for Item Am (on telephone)
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文