issues във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за issues в Английски»Френски речника

1. issue (topic for discussion):

issues в PONS речника

Преводи за issues в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
sérieux(-euse)

Преводи за issues в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

issues Примери от PONS речника (редакционно проверени)

issues Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文