inviting във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за inviting в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

1. invite person:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за inviting в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки
to invite (à to)
to invite (à to)
to invite (à to, à faire to do)

inviting в PONS речника

Преводи за inviting в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за inviting в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

inviting Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文