investigation във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за investigation в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

investigation [Brit ɪnˌvɛstɪˈɡeɪʃ(ə)n, Am ɪnˌvɛstəˈɡeɪʃ(ə)n] NOUN

Индивидуални преводни двойки
limiter (to à)

Преводи за investigation в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки
enquête ADMIN, LAW
enquête PRESSE, SOZIOL (reportage)

investigation в PONS речника

Преводи за investigation в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за investigation в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

investigation Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文