international във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за international в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

I.international [Brit ɪntəˈnaʃ(ə)n(ə)l, Am ˌɪn(t)ərˈnæʃ(ə)n(ə)l] NOUN

II.international [Brit ɪntəˈnaʃ(ə)n(ə)l, Am ˌɪn(t)ərˈnæʃ(ə)n(ə)l] ADJ

Преводи за international в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

international в PONS речника

Преводи за international в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за international в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

international Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文