integration във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за integration в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

integration [Brit ɪntɪˈɡreɪʃ(ə)n, Am ˌɪn(t)əˈɡreɪʃ(ə)n] NOUN (all contexts)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за integration в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

integration в PONS речника

Преводи за integration в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за integration в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

integration Примери от PONS речника (редакционно проверени)

integration Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文