institutions във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за institutions в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

5. institution Am → institute

Вижте също: institute

Индивидуални преводни двойки

Преводи за institutions в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

institutions в PONS речника

Преводи за institutions в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за institutions в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

institutions Примери от PONS речника (редакционно проверени)

institutions Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

Преводи за institutions в Френски»Английски речника

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文