inside във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за inside в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

1. inside (inner area or surface):

2. inside SPORT, TRANSP:

inside npl inf:

1. inside (in the interior of):

1. inside:

inside [ˈɪnsaɪdˌaʊt]:

Преводи за inside в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

inside в PONS речника

Преводи за inside в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

1. inside (internal):

1. inside no pl (internal part or side):

1. inside (within):

Вижте също: outside

1. outside (not within):

Вижте също: inside

1. inside (internal):

1. inside no pl (internal part or side):

1. inside (within):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за inside в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

inside Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文