insert във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за insert в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

1. insert → insertion

Вижте също: insertion

Преводи за insert в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

insert в PONS речника

Преводи за insert в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за insert в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

insert Примери от PONS речника (редакционно проверени)

insert Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文