initial във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за initial в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

III.initial <part prés etc Brit initialling, initialled Am initialing, initialed> [Brit ɪˈnɪʃ(ə)l, Am ɪˈnɪʃəl] VERB trans

Преводи за initial в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

initial в PONS речника

Преводи за initial в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за initial в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文