infin във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за infin в Английски»Френски речника

1. find (discover by chance):

2. find (discover by looking):

3. find (discover desired thing):

infin в PONS речника

Преводи за infin в Английски»Френски речника

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文