Преводи за ill-stocked в Френски»Английски речника

fourni → fournir

II.fourni (fournie) [fuʀni] ADJ (approvisionné)

III.fourni (fournie) [fuʀni] ADJ (dense)

Вижте също: fournir

1. fournir (donner):

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文