humor във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за humor в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Вижте също: humour

Индивидуални преводни двойки

Преводи за humor в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

humor в PONS речника

Преводи за humor в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за humor в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки
humour Brit

humor Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文