housing във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за housing в Английски»Френски речника

housing в PONS речника

Преводи за housing в Английски»Френски речника

housing Примери от PONS речника (редакционно проверени)

to live in a flat/a house Brit

housing Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

housing Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文