horses във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за horses в Английски»Френски речника

5. horse Am (condom):

horse inf
to flog Brit or beat Am a dead horse inf

horses в PONS речника

Преводи за horses в Английски»Френски речника

horses Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文