horse: във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за horse: в Английски»Френски речника

5. horse Am (condom):

horse inf
to flog Brit or beat Am a dead horse inf

horse: в PONS речника

Преводи за horse: в Английски»Френски речника

horse: Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文