honor във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за honor в Английски»Френски речника

Вижте също: honour

1. honour (privilege):

to what do I owe this honour? form or iron
que me vaut cet honneur? form or iron

2. honour (high principles):

I swear it (up)on my honour dated or honour bright dated!

1. honour (privilege):

to what do I owe this honour? form or iron
que me vaut cet honneur? form or iron

2. honour (high principles):

I swear it (up)on my honour dated or honour bright dated!

honor в PONS речника

Преводи за honor в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за honor в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки
to honour Brit
honour Brit
honour Brit
to honour Brit

honor Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文