home във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за home в Английски»Френски речника

1. home (dwelling):

3. home (family base):

1. home come, go, arrive:

2. home (to required position, effect):

home в PONS речника

Преводи за home в Английски»Френски речника

home Примери от PONS речника (редакционно проверени)

home Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文