holidays във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за holidays в Английски»Френски речника

1. holiday Brit (vacation):

holidays в PONS речника

Преводи за holidays в Английски»Френски речника

holidays Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文