holes във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за holes в Английски»Френски речника

Вижте също: money

2. money (funds):

à mon avis

holes в PONS речника

Преводи за holes в Английски»Френски речника

holes Примери от PONS речника (редакционно проверени)

holes Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文