hitting във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за hitting в Английски»Френски речника

Вижте също: direct hit

hitting в PONS речника

Преводи за hitting в Английски»Френски речника

Phrases:

hitting Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文