hitch-hike във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за hitch-hike в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за hitch-hike в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

hitch-hike в PONS речника

Преводи за hitch-hike в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за hitch-hike в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

4. faire (être l'auteur de):

5. faire (avoir une activité):

9. faire (accomplir):

14. faire (feindre, agir comme):

16. faire (causer):

1. faire (agir):

5. faire (mesurer, peser):

Phrases:

to queue up Brit
Индивидуални преводни двойки
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文