hit във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за hit в Английски»Френски речника

Вижте също: direct hit

hit в PONS речника

Преводи за hit в Английски»Френски речника

Phrases:

hit Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文