hinder във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за hinder в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за hinder в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки
hind attr

hinder в PONS речника

Преводи за hinder в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
to be able to talk the hind leg(s) off a donkey Brit inf

Преводи за hinder в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

hinder Примери от PONS речника (редакционно проверени)

to be able to talk the hind leg(s) off a donkey Brit inf
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文