high във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за high в Английски»Френски речника

4. high Am inf SCHOOL → high school

1. high (tall):

chest-/waist-high

2. high (far from the ground):

4. high (great, intense):

5. high (important):

1. high (to a great height):

Вижте също: high school

high в PONS речника

Преводи за high в Английски»Френски речника

2. high (above average):

haut(e)

Phrases:

high Примери от PONS речника (редакционно проверени)

high Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

high Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

Преводи за high в Френски»Английски речника

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文