herself във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за herself в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

herself [Brit həːˈsɛlf, Am hərˈsɛlf] PRON When used as a reflexive pronoun, direct and indirect, herself is translated by se ( s' before a vowel): she's enjoying herself = elle s'amuse bien; she's cut herself = elle s'est coupée.
When used in emphasis, the translation is elle-même: she herself didn't know = elle ne le savait pas elle-même.
After a preposition the translation is elle or elle-même: she can be proud of herself = elle peut être fière d'elle or d'elle-même.

Индивидуални преводни двойки

Преводи за herself в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

herself в PONS речника

Преводи за herself в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Вижте също: myself

Индивидуални преводни двойки

Преводи за herself в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

herself Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文