herbs във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за herbs в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

herb PHARM
herb PHARM
Индивидуални преводни двойки
throw in a few herbs GASTR

Преводи за herbs в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

herbs в PONS речника

Преводи за herbs в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за herbs в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

herbs Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文