her във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за her в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
her Ladyship wants you! fig, pej

Преводи за her в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

her в PONS речника

Преводи за her в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

2. her:

her after prep
il lui a dit que ...

Вижте също: my

Индивидуални преводни двойки

Преводи за her в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

her Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文