hem във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за hem в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
to hum Brit or hem Am and haw

Преводи за hem в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

hem в PONS речника

Преводи за hem в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
to hum and haw Brit, Aus, to hem and haw Am

Преводи за hem в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

hem Примери от PONS речника (редакционно проверени)

to hum and haw Brit, Aus, to hem and haw Am
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文