helping във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за helping в Английски»Френски речника

1. help:

you're a great help! iron

1. help:

5. help (prevent):

1. help (assist):

helping в PONS речника

Преводи за helping в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за helping в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

helping Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文